Neidio i'r prif gynnwys
Yr holl straeon

Defnyddio fy nghariad at gelfyddyd i wneud fy nghymuned yn fwy disglair

Sally

Wakefield, Lloegr

Rwyf wedi bod yn helpu yn The Addy yn Wakefield ers 2018. Mae'r prosiect antur sy'n seiliedig ar iard chwarae yn dod â'r gymuned leol at ei gilydd. Ers i mi ddechrau cymryd rhan, maen nhw wedi cynnig rôl rhan amser i mi redeg grŵp celfyddydau wythnosol rhwng cenedlaethau lle mae aelodau hŷn o'r gymuned yn cael archwilio celf, ynghyd â phlant o dan bump oed a'u rhieni.

Roedd fy iechyd meddwl ar bwynt isel pan gefais gyfle i ymuno â The Addy. Defnyddiais fy nghariad at gelfyddyd i ailaddurno waliau'r iard chwarae gyda murluniau. Fe wir helpodd. Es i o beidio â bod eisiau mynd allan o'r gwely i fod eisiau gorffen fy murluniau. Yna gofynnwyd i mi arwain mwy o sesiynau gyda phlant yn y gymuned. Mae wedi bod yn wych gweld y plant yn mwynhau celf gymaint â mi a throsglwyddo hynny iddyn nhw.

Rwy'n treulio tua thri diwrnod yr wythnos yn gweithio i The Addy. Yn ystod y clo, bu'n rhaid i sesiynau grŵp celf y Wild Tots oedi am ychydig, ond roeddwn yn dal i weithio. Yn hytrach na phobl yn cyfarfod, roeddwn yn rhoi galwad i’n criw yn rheolaidd - y cyfranogwyr hŷn a rhieni'r plant ifanc - i gael sgwrs a gwneud yn siŵr eu bod yn cael digon o siopa. Dechreuwyd hefyd ddarparu parseli gofal COVID-19. Dwi'n dechrau ar anrhegion Nadolig i'r plant nawr – 178 parsel.

Rwy'n credu y dylai pawb gymryd rhan yn eu cymuned. Rwy'n ei garu fe! Mae'r hyn a gewch yn ôl mor werthfawr. Mae'n tyfu eich hunan-werth. Mae'n ymwneud â dod o hyd i'r lle iawn i chi. Byddwn i'n dweud dechrau'n fach, yn rhoi cynnig ar awr yr wythnos ac yn adeiladu o'r fan honno.