Neidio i'r prif gynnwys
Yr holl straeon

Hyrwyddo lles cadarnhaol yn fy nghlwb pêl-droed lleol

Brian

Belfast, Gogledd Iwerddon

Pêl-droed fu fy mywyd erioed. Pan ddywedwyd wrthyf yn 24 oed na allwn chwarae'r gêm mwyach, penderfynais fy mod yn dal i fod eisiau bod yn rhan o'r clwb, felly euthum ymlaen i fod yn hyfforddwr.

Rwy'n gwirfoddoli fel hyfforddwr pêl-droed gyda Chlwb 22ain Old Boys and Ladies yng ngorllewin Belfast. Rydym yn defnyddio pêl-droed fel ffordd o gael pobl yn ein clwb i ymddiddori mewn dysgu am iechyd meddwl a sut y gallant wella eu lles eu hunain.

Rwy’n deall yn uniongyrchol y trafferthion iechyd meddwl sy'n dod yn gysylltiedig â'r ffaith nad ydynt yn gallu chwarae pêl-droed, ac mae iechyd meddwl gwael wedi effeithio ar eraill yn fy nheulu. Dechreuais wneud gwaith ymchwil am sut y gallem ni fel clwb gymryd mwy o ran yn y gwaith o hyrwyddo lles cadarnhaol, a dyna pryd y dechreuon ni weithio gyda TAMHI a dysgu sut i hybu iechyd meddwl drwy chwaraeon.

Mae gallu gweld y chwaraewyr iau nad oes ganddynt lawer yn eu bywydau yn dod drwodd, a'u gweld yn mwynhau eu pêl-droed a'r cynhwysiant cymdeithasol yn foddhaol iawn. Rydych chi'n helpu oherwydd eich bod am wneud, oherwydd eich bod yn angerddol amdano, ac mae hynny ynddo'i hun mor werthfawr. Rwy'n cael cymaint o foddhad ohono.

Rwyf wedi bod yn hyfforddwr ers dros 20 mlynedd ac i mi, mae fy ngwaith yn ymwneud ag ymdeimlad o gyflawniad. Mewn pêl-droed, mae'n canolbwyntio mor aml ar ganlyniadau, ond nid yw bob amser am ennill.