Neidio i'r prif gynnwys
Yr holl straeon

Dechreuais helpu gyda boreau coffi rhithiol yn ystod y cyfnod clo

Tricia

Berkshire, Lloegr

Rwy'n rhan o gynllun cyfeillio Berkshire Vision, sy'n golygu fy mod yn gwneud popeth o redeg bore coffi ar-lein wythnosol, i sgwrsio â gwraig hyfryd ar y ffôn unwaith yr wythnos.

Roeddwn wedi bod eisiau cymryd rhan yn fy nghymuned leol am gyfnod, ac yn ystod y clo roeddwn i'n meddwl mai dyma'r adeg iawn. Mae fy rhieni'n byw yng Nghaergrawnt ac ni allwn fynd i'w gweld, ond roedd ganddynt gymdogion gwych yn eu helpu, felly roeddwn i'n meddwl, gan fod pobl yn helpu eich teulu, mae angen i chi weld a oes angen help ar rywun arall hefyd.

Cysylltais â'r Reading Hub, a oedd yn cydlynu gwirfoddolwyr cymunedol yn ystod y clo a dechreuais â Berkshire Vision, sy'n rhoi cymorth i bobl â nam ar eu golwg ar draws Berkshire. Doeddwn i ddim yn gallu helpu wyneb yn wyneb, ond cysylltodd Berkshire Vision gan fod angen help arnynt gyda gweithgareddau o bell y byddent wedi'u rhoi ar-lein. Dechreuais help gyda'u bore coffi ar-lein wythnosol i bobl siarad a dod at ei gilydd ac o fis Tachwedd byddaf yn cynnal y sesiynau. Er bod y grŵp yn dechrau cyfarfod yn bersonol eto, mae pobl yn dal i fod eisiau i'r digwyddiadau ar-lein ddigwydd am eu bod yn fwy hygyrch.

Rwy'n helpu am tua dwy awr yr wythnos ac yn ffitio hyn o gwmpas fy nyddiau gwaith. Byddaf yn parhau i gymryd rhan ac wrth i sefyllfa COVID-19 wella, gobeithio y byddaf yn gwneud rhywfaint o waith wyneb yn wyneb hefyd.

Rwy'n credu bod cymryd rhan yn eich cymuned leol yn dda i bawb. Os ydych chi'n meddwl am y peth, gwnewch hynny. Gallwch feddwl am yr hyn sy'n bwysig i chi, beth sydd o ddiddordeb i chi a dilyn hynny.