Neidio i'r prif gynnwys
Yr holl straeon

Trefnu gweithgareddau a fideos ar-lein i helpu plant a phobl ifanc awtistig

Conall

De Ayrshire, Yr Alban

Rwyf wedi bod yn helpu gyda Chymdeithas Awtistiaeth De Ayrshire ers pedair blynedd, ers i mi fod yn 15 oed. Rwy'n astudio Nyrsio Deintyddol yn y coleg ac yn helpu plant a phobl ifanc awtistig yn fy amser rhydd.

Rwy'n helpu fel Cydgysylltydd Gweithgareddau. Rwy'n gwneud fideos byr ar gyfer eu gwasanaeth ar-lein 'CyberSaasy' lle rwy'n dangos i bobl sut i gwblhau crefftau ac arbrofion, yn ogystal â choginio a phobi. Rwyf hefyd yn galw'r bingo ar-lein a'r cwisiau ar-lein poblogaidd ac yn helpu i ddosbarthu bocsys hanfodol yn ystod y clo, pethau fel bwyd, nwyddau toiled, coginio a chrefft.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rwyf wedi bod yn datblygu fy sgiliau drwy wirfoddoli ac rwyf bellach yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc awtistig i greu sesiynau a gweithgareddau i ddiwallu eu hanghenion unigol.

Y peth dwi wrth fy modd am wirfoddoli yw ei fod yn gadael i mi ymgysylltu â phobl na fyddwn efallai'n ymgysylltu â nhw fel arfer. Os ydych chi'n meddwl am wirfoddoli, dewch o hyd i rywbeth rydych chi'n teimlo'n angerddol amdano neu rywbeth sydd o ddiddordeb i chi ac ewch amdani!