Neidio i'r prif gynnwys
Yr holl straeon

Rwy'n cael cymaint allan o helpu fy nghymuned, rydym i gyd yn helpu ein gilydd

Jenny

Caerdydd, Cymru

Rwyf wedi bod yn helpu gyda Flourish, sy'n cael ei redeg gan Gymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, ers blwyddyn. Rwy'n gallu rhoi cymaint o amser ag y dymunaf, ond rwyf wrth fy modd, felly rwyf fel arfer yno bedwar diwrnod yr wythnos. Rwy'n helpu gyda'r Pantri – mae'n wasanaeth galw mewn sydd ar gael i bawb yn ein cymuned er mwyn iddyn nhw allu cael gafael ar fwyd.

Mae'r Pantri yn wych. Rwy'n ei ddefnyddio hefyd acmae'n gwneud cymaint o wahaniaeth rai misoedd. Dechreuodd fel 50 i 60kg o fwyd yr wythnos mewn un oergell ac erbyn hyn rydym yn rhoi tunnell allan ac mae gennym bedwar oergell a rhewgell!

Rydym wedi gwneud cyfnewid dillad a chyfnewid gwisg ysgol, os oes angen rhywbeth ar rywun – fel babi annisgwyl yn cyrraedd – mae pawb yn rhoi ychydig i mewn i helpu. Mae pobl yn dod draw am bob math o resymau, ac mae rhywfaint o alw i mewn am gwmni. Mae rhai pobl yn dod bob dydd a rhai unwaith yr wythnos, mae pobl yn dod pan fydd angen rhywbeth arnyn a dim ond yn cymryd yr hyn sydd ei angen.

Rydyn ni i gyd yn rhannu'r hyn rydyn ni'n ei wybod hefyd, felly os oes rhywun yn gwybod sut i goginio pryd – fel lasagne – maen nhw'n dysgu pawb arall. Mae un wraig yn 75 oed ac mae ganddi lwyth o ryseitiau i'w rhannu, dim ond am ei bod yn ein gweld yn mynd ac yn dod ac yn meddwl tybed beth oedd yn digwydd.

Fy nghyngor i unrhyw un sy'n meddwl am ddechrau rhywbeth neu gymryd rhan yw ewch amdano! Bydd pobl gyda’r un meddylfryd yn dod o hyd i'w gilydd.

Mae pobl yn dweud wrthyf, pam nad ydych chi'n gwneud rhywbeth drosoch eich hun yn lle hynny? Ond MAE hyn i mi, does dim ots gen i golli allan ar wylio'r This Morning ar y teledu!