Neidio i'r prif gynnwys
Yr holl straeon

Darparu bwyd a hanfodion i helpu fy nghymdogion

Ayesha

Bury, Lloegr

Rwyf wedi bod yn helpu yn fy nghymuned yn Bury ers blynyddoedd lawer yn gwneud llawer o bethau gwahanol, popeth o Gyngor ar Bopeth i helpu pobl sy'n byw'n agos gyda'u siopa bwyd. Yn gynharach eleni, pan welais sut yr oedd pobl yn cael trafferth oherwydd coronafeirws, sefydlais Fusion Food drwy Ganolfan Menywod Bury Asiaidd.

Dwi ddim yn hoffi gweld pobl sy'n dioddef neu bobl agored i niwed yn cael eu manteisio arnynt, felly rwy'n gwneud yr hyn a allaf i helpu yn y gymuned leol a sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. Pan ddechreuodd y pandemig gyntaf, dechreuais ddarparu parseli bwyd i'r cyngor lleol i'r rhai mewn angen. Pan oeddwn yn ymweld â phobl, yn gollwng bwyd ac yn gwirio i weld a ydynt yn iawn, gallwn weld nad oedd rhai pobl yn bwyta'r bwyd a gyflenwir.

O sgwrsio gyda phobl, cefais wybod mai'r rheswm am hynny oedd nad oedd y bwyd yn ddiwylliannol briodol. Er enghraifft, dim ond cig halal y mae rhai teuluoedd yn ei fwyta ac nid oedd y cig a gyflenwyd yn halal. Hefyd, nid iaith gyntaf yw Saesneg bob amser, felly gall fod yn anodd darllen y cynhwysion ar rai bwydydd. Roedd yn golygu bod teuluoedd yn mynd yn llwglyd, a'm harweiniodd i ddechrau Food Fusion. Mae pob parsel bwyd a ddarparwn yn darparu ar gyfer anghenion teuluoedd ac yn golygu bod pawb yn cael pryd iach a chalonogol.

Pan fydda i'n gweld gwên ar wynebau pobl mae'n golygu popeth i mi. Mae gan bawb y pŵer i wneud gwahaniaeth. Gall adegau bach o garedigrwydd gael effaith barhaol enfawr ar fywydau pobl.