Neidio i'r prif gynnwys
Yr holl straeon

Cerddodd Bob 15km i helpu codi arian am barseli bwyd

Bob

Torbay, Lloegr

Dechreuais helpu Torbay Food Alliance, a sefydlwyd yn rhannol gan Ymddiriedolaeth Datblygu Cymunedol Torbay, yn ystod argyfwng COVID-19 yn yr haf.

Es i ar-lein i chwilio am leoedd y gallwn eu helpu yn Torbay a chael galwad gan wraig o'r enw Nina sy'n gweithio i Eat That Frog, un o'r 12 grŵp yn Torbay Food Alliance. Roeddent yn gwneud parseli bwyd ac yn paratoi prydau bwyd i'w danfon i bobl.

Fy niwrnod cyntaf yn helpu, fe wnes i blicio tatws yn y pen draw. Dydw i erioed wedi pilio tatws yn fy mywyd ac roeddwn i'n meddwl, 'mae hyn yn waith caled, dwi ddim mor siŵr am hynny!', felly fe wnes i ychydig o alwadau ffôn i siopau lleol a gofyn a allem ddod â'r tatws o gwmpas a'u rhoi drwy eu piliwr diwydiannol. Penderfynais fy mod am wneud bywyd yn haws iddynt i gyd, felly fe wnes i daith gerdded 15km i godi arian ar gyfer piliwr masnachol ail-law i'r grŵp.

Wrth i'r argyfwng fynd yn ei blaen, daeth mwy a mwy o dyllau o ran cefnogaeth, felly roedd dwy neu dair ffordd wahanol yr oeddwn yn helpu fy nghymuned. Ar ddydd Mawrth a dydd Gwener, byddwn yn gyrru i fyny i Fryste i gasglu dwy lwyth paledi o nwyddau sych i'w gollwng yn rhai o'r sefydliadau eraill yn y Gynghrair.

Os oes gennych 1% o'r syniad y gallech chi helpu, byddwn i'n dweud ei wneud oherwydd ei fod yn werth chweil. Roeddwn i'n siarad ag un o'r bechgyn rwy'n gweithio gyda nhw a ddywedodd ei fod yn dymuno iddo wirfoddoli a dywedais, ewch i'w wneud, mae yno drwy'r amser! Os mai dim ond ychydig oriau'r wythnos y gallwch ei dreulio arno, mae'n werth ei wneud.