Neidio i'r prif gynnwys
Yr holl straeon

Bob dydd treuliaf ychydig funudau'n helpu i glirio sbwriel yn fy nghymuned

Jo

Swydd Efrog, Lloegr

Mae gen i moto sydd wedi llywio fy mywyd dros y blynyddoedd diwethaf - "Alla i ddim newid y byd ond gallaf newid y darn bach o'm cwmpas" - ac mae casglu sbwriel a glanhau traethau yn fy helpu i fyw drwy hyn. Rwy'n codi sbwriel yn Swydd Efrog - yn y bryniau, ar y traeth, ar y camlesi ac ar fy ffordd i weithio.

Rwyf bob amser wedi casglu gwydr o'r traeth ond wedi dechrau dod o hyd i lygredd plastig a sbwriel. Dechreuais ei gasglu ac yna darganfod The 2 Minute Foundation ar-lein. Rwyf wrth fy modd yn bod yn rhan o'r gymuned ac yn cwrdd â ffrindiau ar-lein sydd i gyd yn canolbwyntio ar gydweithio. Penderfynais badl-fyrddio i'r arfordir i godi arian i'r elusen, a The Wave, elusen therapi syrffio. Roeddwn i'n meddwl y byddai hyn yn ffordd wych o rannu'r neges ac roedd yr ymateb yn rhyfeddol.

Rwy'n pigo sbwriel bob dydd ble bynnag ydw i. Rhai dyddiau ychydig funudau ac eraill lawer mwy! Rwy'n gweld glanhau traethau a chasglu sbwriel fel rhan o'm lles - symud yn yr awyr iach, bod yn rhan o gymuned mewn bywyd go iawn ac ar gyfryngau cymdeithasol, yn teimlo'n rhan o le drwy ofalu amdano, bod ag angerdd a nod sy'n fwy na mi, teimlo'n falch y gallaf wneud gwahaniaeth mewn byd sy'n ymddangos yn arbennig o isel ar hyn o bryd , teimlo'n ddiolchgar am y byd naturiol... maen nhw i gyd yn ychwanegu at fy lles corfforol, meddyliol ac emosiynol fy hun.

Rwy'n mwynhau bod yn rhan o gymuned glanhawyr traethau ledled y byd ac rwy'n mwynhau gallu gwneud gwahaniaeth bach ond cyson i'r lleoedd rwy'n eu caru ac rwy'n eu galw'n gartref.