Neidio i'r prif gynnwys
Yr holl straeon

Mae Kevin, 16 oed, wedi rhoi mwy na 1,000 o oriau i helpu ei gymuned eleni!

Kevin

Leeds, Lloegr

Rwy'n 16 oed ac rwyf wedi bod yn helpu CATCH, canolfan ieuenctid yn Leeds, ers i mi fod yn 11 oed. Rwyf yn y coleg ar hyn o bryd yn astudio Hyfforddiant Chwaraeon, ond yn gwirfoddoli pryd bynnag y bydd gennyf amser hamdden. Cofnodais dros 1,000 o oriau rhwng mis Ebrill a mis Medi, yn ystod y pandemig!

Daeth Ash, a sefydlodd y ganolfan ieuenctid, a rhoddodd gyflwyniad am CATCH yn fy ysgol pan oeddwn yn 11 oed. Roedd yn swnio'n ddiddorol iawn felly es i yno am un diwrnod ac wedi bod yn dod ers hynny.

Rwy'n hoff iawn o chwaraeon felly sefydlais weithgaredd aml-chwaraeon ar gyfer rhai o'r aelodau iau ar ôl ysgol. Yn ystod y pandemig roedd yn rhaid i ni wneud yn siŵr ei fod wedi ymbellhau'n gymdeithasol felly cefais hwy'n gwneud driliau ddau fetr ar wahân. Rwyf hefyd yn gofalu am y geifr yn y fferm ychydig ddyddiau'r wythnos, dwi'n eu caru nhw i gyd ond dwi'n meddwl mai fy ffefryn yw gafr Pygmy du o'r enw Oreo!

Fy nghyngor i bobl sy'n meddwl am wirfoddoli yw gwneud rhywbeth rydych eisoes yn ei garu. Os ydych eisoes yn hoffi garddio, dewch o hyd i ardd gymunedol. Os ydych yn hoffi chwaraeon, gwirfoddolwch mewn canolfan chwaraeon ieuenctid.

Pryd bynnag y gwelaf wynebau hapus y plant iau sy'n dod yma rwy'n teimlo fy mod yn gwneud rhywbeth gwerth chweil