Neidio i'r prif gynnwys

Hysbysiad Cwci

Mae'r wefan hon, fel llawer o rai eraill, yn defnyddio ffeiliau bach o'r enw cwcis i helpu i addasu eich profiad. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn defnyddio cwcis.

Maent yn gwella pethau drwy:

• gofio gosodiadau, felly does dim rhaid i chi barhau i ail-fynd iddyn nhw pryd bynnag y byddwch yn ymweld â thudalen newydd
• mesur sut rydych chi'n defnyddio'r wefan er mwyn i ni allu gwneud yn siŵr ei bod yn diwallu eich anghenion.

Dydy ein cwcis ddim yn cael eu defnyddio i’ch adnabod chi'n bersonol. Maen nhw yma i wneud i'r safle weithio'n well i chi. Dydyn ni ddim yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, lle rydym yna’n rhannu gydag eraill.

I ddysgu mwy am cwcis a sut y gallwch eu rheoli, ewch i www.AboutCookies.org

Beth yw ‘cwcis’?

Ffeiliau testun bach yw ‘cwcis’ sy'n cael eu storio gan y porwr (er enghraifft, Internet Explorer neu Safari) ar y cyfrifiadur neu ffôn symudol. Maent yn caniatáu i wefannau storio pethau fel dewisiadau defnyddwyr. Gallwch feddwl am cwcis fel "cof" i'r wefan, gan ei alluogi i adnabod defnyddiwr ac ymateb yn briodol.

Os hoffech newid gosodiadau eich cwcis, neu dynnu cwcis ewch i adran Cymorth eich porwr gwe.

Rydym yn defnyddio cwcis mewn sawl man – rydym wedi rhestru pob un ohonynt isod gyda mwy o fanylion am pam rydym yn eu defnyddio a pha mor hir y byddant yn para.

Rheoli eich dewisiadau